Fellesskap fungerer

Frihet – tillit – fellesskap

Sosialistisk Venstreparti går til valg på miljø og rettferdighet. Vi baserer vår politikk på at vi er bedre rustet i fellesskap enn om hver og en må kjempe for seg selv. Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil være for innbyggerne og hvordan vi vil skape en bedre by å bo i for alle.

 

Valgkampprogram ferdig2