Vi mener

Her finner du uttalelser og andre vedtak fattet av Stavanger SV:

SV, AP, MDG og Rødt sitt alternative budsjett 2018

 Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Arbeidsprogram Stavanger SV perioden 2019-2023