Et Stavanger for de mange – ikke for de få!

Bli bedre kjent med Stavanger SVs kandidater til kommunevalget 2023:

1. kandidat: Eirik Faret Sakariassen (Hinna)

“Jeg heter Eirik Faret Sakariassen, er 32 år og bor på Frøystad i Hinna bydel.

Min hjertesak er å bekjempe fattigdom og forskjeller, og et godt tiltak for det er gratis skolemat!

Jeg stiller for Stavanger SV fordi det er det beste partiet for de som både vil ha et samfunn der forskjellene er små og der vi kutter klimautslipp.”

2. kandidat: Ingrid Vikse (Kampen)

“Jeg heter Ingrid Vikse, er 37 år og bor på Kampen!

Mine hjertesaker er mer rettferdig fordeling, kampen mot klima- og naturkrisen og internasjonal solidaritet.

Jeg stiller til valg for SV fordi jeg er utrolig inspirert av alt vi har fått til som en del av flertallet i Stavanger de siste fire årene, og vet at vi kan få til minst like mye om vi får fire år til!”

3. kandidat: Andreas Kirkhaug (Tasta)

“Jeg heter Andreas Kirkhaug, er 39 år gammel og bor på Byhaugen.

Min hjertesak er trygge skoleveier. For meg er det at barn og ungdom trygt

kan gå og sykle dit de skal det viktigste vi kan jobbe for, og der har vi mye å jobbe med i kommunen!

Jeg stiller til valg for Stavanger SV fordi vi har et program som gir mer til alle og styrker innsatsen for en levelig klode for våre barnebarn.”

4. kandidat: Edle Songe-Møller (Eiganes)

“Jeg heter Edle Songe-Møller, er 67 år og bor på Vestre platå i Stavanger.

Mine hjertesaker er eldreomsorg, solidaritet og likestilling!

Jeg stiller til valg for SV fordi jeg vil jobbe for at vi får flere ansatte i eldreomsorgen med gode arbeidsforhold som gir gode tjenester. Det er SV-politikk, det!”

5. kandidat: Torgeir Thorsen (Hundvåg)

Jeg heter Torgeir Thorsen, er 58 år, fra Hundvåg og jobber som organisasjonssekretær.

Mine hjertesaker: Rettferdig fordeling, arbeidsliv, bymiljø og kollektivtransport!

Jeg stiller for SV fordi det er det partiet som står for den politiske retning som ligger mitt hjerte nærmest.

6. kandidat: Lene Sander Christensen (Storhaug)

Jeg heter Lene Sander Christensen, er 19 år og bor på Storhaug.

Jeg har mange hjertesaker, men noe av det som er viktigst for meg er å sørge for at alle barn som vokser opp i Stavanger har en motiverende, aktiv og sosial skolegang uavhengig av størrelsen på foreldrene sin lommebok.

Grunnen til at jeg stiller for Stavanger SV er fordi jeg mener det er viktig å løfte unge stemmer i kommunen, og fordi jeg brenner for SVs politikk.

Hele valglisten

 1.  Eirik Faret Sakariassen, f. 1991, Gausel
 2.  Ingrid Vikse, f. 1985, Kampen
 3.  Andreas Kirkhaug, f. 1984, Tasta
 4.  Edle Songe-Møller, f. 1956, Vestre platå
 5. Torgeir Thorsen, f.1965, Hundvåg
 6. Lene Sander Christensen, f. 2003, Storhaug
 7. Helge Dagfinn Andersen, f. 1952, Storhaug
 8. Asmaa Jama, f. 1982, Gausel
 9. Espen Andreas Enoksen, f. 1963, Byhaugen
 10. Tor Nestande, f. 1968, Rennesøy
 11. Ellen Margrete Rangnes Homlong, f. 2004, Storhaug
 12. Magne Christensen, f. 1980, Hundvåg
 13. Elisabeth Aaserød, f. 1984, Storhaug
 14. Reidar Scott Østerhaug, f. 1948, Storhaug
 15. Marta Hesby Nessa, f. 1990, Hillevåg
 16. Oddvard Kvaal Pedersen, f. 1990, Storhaug
 17. Elisebeth Blakely, f. 1982,Storhaug
 18.  Jon Salthe, f. 1987, Kampen
 19.  Kari Vestbø, f. 1974, Storhaug
 20. Njål Nessa, f. 1952, Tasta
 21. Åshild Jacobsen, f. 1967, Bekkefaret
 22. Inger Garvik, f. 1963, Tasta
 23. Møyfrid Oftedal Vea, f. 1959, Tasta
 24. Bård Bakka, f. 1980, Våland
 25. Solveig Skjegstad Bryne, f. 1995, Storhaug
 26. Bjarte Hetland, f. 1967, Madla
 27. Kristin Bergliot Boye-Hansen, f. 1962, Kampen
 28. Inge Vidar Lone, f. 1957, Hinna
 29. Cecilie Geitung Larsen, f. 1983, Storhaug
 30. Egil Songe-Møller, f. 1953, Vestre platå
 31. Svein Terje Pisani Førland, f.1951 , Storhaug
 32. Oda Eikeland Nilsen, f. 1995, Storhaug
 33.  Anders Almesveen I f. 1980, Storhaug
 34. Muna Yasin Mirre, f. 2003, Hillevåg
 35. Bjørn Eirik Marcusson, f. 1950, Våland
 36. Åshild Nordahl, f.1987, Vestre platå
 37. Mohammed Ahmed Maydhane, f. 1967, Storhaug
 38. Turid Kalvig Sola, f. 1958, Sunde
 39. Helge Taftøy-Andersen, f. 1987, Vestre platå
 40. Bente Nyman, f. 1957, Storhaug
 41. Rønnaug Bakke, f. 1967, Kampen
 42. Per Ramvi, f. 1952, Eiganes
 43.  Nyat Futsum Tesfasslassie, r. 2005, sunde
 44. Selma Omdal Ergo, f. 2003, Storhaug
 45. Tom Christian Nekstad, f. 1984, Kampen
 46. El len Ramvi, f. 1959, Madla
 47. Kevin Yelenik, f. 1973, Tasta
 48. Tom Erik Eitervåg, f. 1968, Storhaug
 49. Johanne Foldøy, f. 1951 , Finnøy
 50. Olav Strømø Salomonsen, f. 1990, Hundvåg
 51. Ase Lill Skår, f. 1954, Hinna
 52. Fredrik Sele, f. 1985, Storhaug
 53. Wenche Ten Velden Hegelstad, f. 1970, Vaulen
 54. Olaug Høgetveit, f. 1960, Finnøy
 55. Tore Rosland, f. 1994, Gausel
 56. Stefan Jekic, f. 1998, Sunde
 57. Gro Baaserud, f. 1962, Bjergsted
 58. Andreas Lagesen, f. 1980, Vestre platå
 59. Inger Bjerga, f. 1961 , Våland
 60. Kim Eide, f. 1981, Tasta
 61. Karina Hellevik, f. 1992, Storhaug
 62. Kjetil Njå, f. 1967 , Tasta
 63. Turid Ruth Tafjord, f. 1956, Storhaug
 64. Jan Harald Steen, f. 1964, Hinna
 65. Aina Nordtonn, f. 1971 , Hillevåg
 66. Hallgeir Langeland, f. 1955, Hillevåg