Årsmøte 2022

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 19. January 2022
Oppdatert: 18. August 2023
Lesetid: ca. 1 min
Her finner du årsmøtet papirene for årsmøte 2022
Endelig innkalling med dagsordenDownload
Forretningsorden og konstitueringDownload
Styrets årsberetning 2021Download
Kommunestyregruppens årsberetning 2021Download
Årsregnskap 2021Download
Revisjonsberetning Stavanger SV 2021Download
Budsjett SSV 2022Download
Handlingsplan Stavanger SV 2022Download
Styrets innstilling 2022Download
Valgkomiteen innstilling 2022Download
Innlogging og funksjoner i ZoomDownload
Vedtekter Stavanger SV revidert 2021Download
Brannsikre lokaler med universell utforming for Stavanger SVDownload
Uttalelse StrømDownload
Uttalelse-Psykisk-helseDownload
Samarbeid-andre-partier-UttalelseDownload