Lokallagsstyret

 

 

Leder: Elisabeth Aaserød

Nestleder: Magne Christensen

Kasserer: Egil Songe-Møller

Styremedlem: Inger Garvik

Styremedlem: Martha H. Nessa

Styremedlem: Andreas Kirkhaug

Styremedlem: Tor Nestande

Vara: Rønnaug Bakka

Vara: Reidar Scott Østerhaug