Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 “Fellesskap fungerer”

Frihet – tillit – fellesskap

 Sosialistisk Venstreparti går til valg på miljø og rettferdighet. Vi baserer vår politikk på at vi er bedre rustet i fellesskap enn om hver og en må kjempe for seg selv. Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil være for innbyggerne og hvordan vi vil skape en bedre by å bo i for alle.

 

Vår hovedsaker dette valget er bolig, miljø og tillitsreform.

 SV-kommunen skal kjennetegnes av mange og gode boliger folk har råd til, en kommune med tillit til ansatte i barnehager, skoler, sykehjem og hjemmesykepleie/hjemmehjelp og gode muligheter for å reise miljøvennlig til fots, med sykkel, med buss, bybane, metro eller tog.

Vi går til valg på en offensiv boligpolitikk som demper presset i boligmarkedet, hvor unge og enslige uten store problemer kan få seg et godt sted å bo. Dagens manglende boligpolitikk har gitt oss de høye prisene og de store problemene vi har. SV tror ikke at alt kan være som før, men at alt skal bli så mye bedre. Vi må øke og bedre boligbyggingen i offentlig regi!

SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i norske kommuner. Vi vil kjempe for mer tillit til faglighet og mindre bruk av tidkrevende byråkratiske kontrollrutiner som vitner om mistillit til offentlig ansatte. Derfor vil vi fjerne  unødvendig rapportering og måling, gi ansatte større tillit og mer rom for å gjøre en god jobb.

Trafikkutfordringene på Nord-Jæren er store. Og store problemer krever gode løsninger. SV vil fortsatt kjempe for å realisere bybanen på Nord-Jæren, samtidig som vi fortsetter satsning på buss og tog. På lang sikt vil SV jobbe for et metrosystem i regionen.

SV-kommunen vil være inkluderende, åpen, nysgjerrig, deltakende, demokratisk og god å leve, jobbe og bo i. Vi vil gi ulike mennesker like muligheter, dele godene og sikre frihet gjennom fellesskap!

Godt valg!

 

 Les hele arbeidsprogrammet her: 

Arbeidsprogram for Stavanger SV 2015-2019 endelig utg