Kommunestyregruppa

Gruppeleder/kommunestyrerepresentant: Eirik Faret Sakariassen

Gruppenestleder/kommunestyrerepresentant: Ingrid Kristine Aspli

Kommunestyrerepresentant: Paal Kloster

Vara:

  1. Ingrid Vikse
  2. Lars Utne Vaage
  3. Olaug Høgetveit
  4. Gunnar Roalkvam
  5. Hallgeir Langeland
  6. Randi Mossefinn

Kommunestyregruppas møter
Kommunestyregruppas møter er åpne for alle medlemmer i SV. Du finner oversikt over datoene her >>>